"Ako prolaziš pokraj crkve i čuješ zvuk orgulja, pohiti u nju i poslušaj."

Robert Schuman

 

 

banner1
banner2
banner3

Rođen sam 1986. godine u Bačkoj Topoli. Nakon završene  osnovne i srednje škole upisao sam se na Odsek za muzičke instrumente Muzičke akademije „Ferenc List” pri univerzitetu u Budimpešti i 2009. godine stekao diplomu stručnjaka za izradu i popravku (rekonstrukciju/restauraciju) orgulja.

 

Želeo bih da, kao majstor za orgulje, ovu pomalo već     zaboravljenu struku podstaknem i u Vojvodini. Arhivski dokumenti svedoče da je na teritoriji Vojvodine, u periodu

od  početka 1800-tih do kraja 1940-tih, postojalo više radionica za izradu orgulja, te njihovi instrumenti još uvek postoje u crkvama.


U zemlji ima oko 200 orgulja, stanje većine je, s nekoliko izuzetaka, prilično loše, uglavnom zbog ratova koji su zadesili ove prostore. Usled toga je opao i broj koncerata na orguljama. Srećom, proteklih nekoliko godina raste broj inicijativa za obnavljanje i održavanje postojećih orgulja.

 

Kao vojvođanski graditelj orgulja, voleo bih da proširim svoju delatnost, prvenstveno u svom zavičaju. Cilj mi je spašavanje orgulja, koje imaju status spomenika kulture, njihova restauracija, ali i opravka, održavanje i obnavljanje onih koje se još nalaze u upotrebi na teritoriji Vojvodine.

Prilikom restauracije nastojim, i postižem, da instrumentu vratim prvobitan izgled. Kada treba da obnovim ranije već restaurisane orgulje, prvo istražim arhivske dokumente o prvobitnom izgledu i funkcionisanju datih orgulja, da bih povratio njihov stari kvalitet i zvuk. U slučaju potrebe, angažujem i druge stručnjake iz oblasti restauracijskih struka kao što su slikari-dekorateri, orguljaši i drugi nezavisni stručnjaci.

Referense:

U Mađarskoj sam radio na obnavljanju orgulja u: Velikoj Kanjiži, donjovaroškoj crkvi (3 man. 40 reg.) u Budimpešti, Trg Kasai (3 man, 50 reg.) u Budimpešti, Reformatskoj crkvi (3 man 38 reg) u Dušnoku, katolička crkva (restauracija spomenika pod zaštitom – 1 man. 12 reg.), itd.

U Srbiji: Klasična gimnazija i sjemenište „Paulinum“ u Subotici (rekonstrukcija orgulja), stalni održavalac sam restaurisanih orgulja u subotičkoj biskupskoj crkvi, angažovan sam i za održavanje org

ulja u katoličkoj crkvi „Pohođenje device Marije” U Bačkoj Topoli.